image banner
Đảng bộ xã Lưu Kiền tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên ban hành quý II năm 2023
Lượt xem: 400

 

Ngày 31/8/2023, Đảng bộ xã Lưu Kiền tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên ban hành quý II năm 2023; Dự hội nghị có đồng chí: Lô Văn Huy – BT Đảng ủy; Đồng chí Lữ Duy Hải – PBT Đảng ủy – CT HĐND xã; các đồng chí BTV, BCH Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị

    Tại hội nghị, các đảng viên được nghe đồng chí Lô Văn Huy – BT Đảng ủy giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai Quy định số 12-QĐ/HU, ngày 03/3/2023 của BTV Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Huyện Ủy, UV BTV Huyện ủy, UV BCH Đảng bộ huyện, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; Chỉ thị số 13-CT/HU, ngày 15/6/2023 của BTV Huyện ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở; Quy định số 22-QĐ/TU ngày 15/5/2023 của BTV Tỉnh ủy về một số chế độ chính sách của Đảng bộ tỉnh Nghệ An; Quy định số 20-QĐ/TU ngày 28/3/2023 của BTV Tỉnh ủy Nghệ An về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 24-QĐ/TU ngày 05/7/2023 của BTV Tỉnh ủy về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy huyện, cấp ủy xã thuộc tuyến biên giới đất liền, biên giới biển; đồng chí Lữ Duy Hải – PBT Đảng ủy triển khai Kế luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy chế số 12-QC/TU ngày 25/5/2023 của BTV Tỉnh ủy về bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An; Quy định số 21-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ; Quy định số 23-QĐ/TU ngày 07/6/2023 của BTV Tỉnh ủy về lập và lưu hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của BTV Tỉnh ủy; Quy định số 03-QĐ/UBKTTU ngày 18/7/2023 của UBKTTU về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; Quyết định số 1984-QĐ/TU ngày 07/7/2023 của BTV Tỉnh ủy về ban hành quy trình và hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật đảng của chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; đồng chí Vang Kiên Cường – PBT-CT UBND xã triển khai Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 10/4/2023 của Ban Chỉ đạo 1838 về triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025 (Huyện đã ban hành Hướng dẫn số 42/HD-BCĐ ngày 31/5/2023); Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 52-CTr/TU ngày 15/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng chí La Văn Bống – UV BTV Đảng ủy – PCT UBND xã triển khai Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển"; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 58-KL/TW ngày 29/6/2023 về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 03/7/2023 về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 về thực hiện về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Hướng dẫn số 104-HD/BTGTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII; đồng chí Vừ Bá Dê – UV BTV Đảng ủy – CT MTTQ xã triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thưc X nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Anh-tin-bai

Đồng chí Lô Văn Huy – BT Đảng ủy  triển khai các văn bản của cấp trên

    Xác định việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên là hết sức cần thiết, sau khi được triệu tập, cán bộ, đảng viên tại các đảng bộ đã bố trí thời gian, công việc để tham gia học tập với tinh thần cao nhất. 

Anh-tin-bai

Đảng viên tham dự hội nghị học tập các văn bản của cấp trên

    Thông qua việc học tập và quán triệt Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các văn bản của cấp trên. Tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Lô Hoan (Lưu Kiền)
BẢN ĐỒ XÃ LƯU KIỀN - HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 488
  • Tất cả: 5799
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LƯU KIỀN
Chịu trách nhiệm nội dung:

 Ông : La Văn Bống - Phó chủ tịch xã

          Bà: Lữ Thu Huyền  - Công chức VHXH xã

Ông: Lô Văn Hoan - Bí thư đoàn xã

Trụ sở: Bản Khe Kiền -  Xã Lưu Kiền - Huyện Tương Dương - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) - Email: @gmail.com